Kouzlo placeba: Změna úhlu pohledu nám přinese víc energie a pomůže zvládat nesnáze

Nastavení mozku ovlivňuje pohled na problémy a také množství energie, které máme na jejich řešení. Je důležité nastavit mozek tak, aby viděl možnosti jejich řešení. A také budovat víru v rozvoj našich schopností.

Foto: Adobe Stock

Náš potenciál ani množství energie nejsou dané a neměnné, ale můžeme je aktivně ovlivnit změnou nastavení svého mozku. Jak na to, vysvětluje v knize Výhoda spokojenosti Shawn Achor. Popisuje sedm principů, které nám pomohou vyvolat a udržet spokojenost, štěstí a pozitivní myšlení v každodenním životě – a tím dosáhnout úspěchu v pracovním a osobním životě.

Tyto principy mě zaujaly nejen proto, že jsou v zásadě jednoduché a dobře pochopitelné, ale také tím, že jsou praktické a často i poměrně nenáročné. Díky tomu je lze postupně zahrnout do našeho života bez nutnosti extrémních změn. Každému principu se věnuji v samostatném článku, všechny si můžete přečíst zde.

Princip druhý: Pevný bod a páka

Princip druhý se zaměřuje na efekt placeba a vliv našeho očekávání na výsledky. V našem životě máme k poznávání a hodnocení světa okolo nás k dispozici jen omezené množství pozornosti. Svou pozornost můžeme využít k vnímání bolesti, negativity, stresu, nejistoty…

Nebo ji můžeme využít k vnímání vděčnosti, naděje, optimismu a smyslu. Nemůžeme sice často změnit objektivní realitu (co se děje), ale můžeme měnit způsob, jakým ji subjektivně vnímáme.

Pozor, nejde o to, abychom si něco nalhávali a zavírali oči před problémy. Jde o nastavení našeho mozku tak, aby viděl možnosti, jak naše nesnáze zvládnout.

Mozek totiž pracuje na bázi Archimedova zákona. Máme k dispozici pomyslnou houpačku – pevný bod představuje náš způsob uvažování, jakým o věcech přemýšlíme a délka houpačky (páky) znázorňuje množství energie, které si myslíme, že máme. Proto není potřeba vynakládat extrémní množství snahy, abychom měli lepší výsledky. Náš potenciál není daný, čím více posuneme pevný bod (způsob myšlení), tím větší je i páka a tedy naše síla. Jednoduše tím změníme náš pohled na to, co je a není možné.

Tak například v jednom z výzkumů se 75letými důchodci bylo upraveno jejich okolí tak, aby odpovídalo době, kdy jim bylo 55 let. A už jen to stačilo k tomu, aby většina z nich prokazatelně fyzicky omládla, byla zdravější a vitálnější. U většiny také došlo ke zvýšení fyzické síly, zlepšení držení těla, postřehu, vnímání, krátkodobé paměti, inteligence a podobně.

To samé platí pro naše schopnosti. Čím více věříme ve schopnost uspět, tím spíš se úspěch dostaví. Důležitější než věřit ve své schopnosti, je věřit, že je můžeme rozvinout.

Pokud se například Asiatky před matematickým testem soustředí na svou identitu žen, mají horší výsledek, než pokud se soustředí na svou identitu Asiatek. Výsledek ovlivní to, na jaké přesvědčení se naladí – zda na to, které tvrdí, že ženy jsou v matematice špatné, nebo na to, že Asiati v matematice excelují.

Na úhlu pohledu záleží

Vnější realita je zkrátka mnohem tvárnější a dost závisí na úhlu našeho pohledu. Placebo a nocebo efekty jsou v medicíně velmi účinně využívané a náš mozek reaguje podle toho, co očekáváme. „Pouhé“ očekávání vyvolá ty samé reakce jako samotná realita, vyvolá skutečné fyzické projevy.

Naše přesvědčení opravdu změní výsledky našeho úsilí. To samé platí u volného času. Pokud například čas strávený s rodinou nebo koníčky vnímáme jako neproduktivní, pak pro nás bude skutečně jen ztráta času. Při odpočinku budeme cítit provinilost a vůbec si ho neužijeme, nedobijeme si baterky.

Jestliže ale budeme tento čas vnímat jako smysluplně strávený a ponoříme se bez výčitek do odpočinkových aktivit, které nás baví, mohou naši výkonnost zvýšit a opravdu si odpočineme.

O dalším užitečném principu si přečtěte v článku Přestaňme marnit volný čas: Pravidlo 20 sekund nám pomůže více cvičit nebo číst. Ostatní principy z knihy Výhoda spokojenosti popisujeme v sérii článků, které postupně zveřejňujeme na Antilopě.

Zdroj: Shawn Achor: Výhoda spokojenosti (Anag, 2014)

Foto: Adobe Stock

Více k tématu