Zpracování osobních údajů

1. Obecné ustavenovení

Jste-li naším zákazníkem, návštěvníkem webu nebo odběratelem novinek, svěřujete nám své osobní údaje. Za jejich ochranu a zabezpečení zodpovídáme. Seznamte se proto s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

2. Správce a jeho kontaktní údaje

Správcem podle čl. 26 Nařízení je Dvojtečka s.r.o., IČ: 09594396, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 (dále jen „Správce“). Správce provozuje webovou stránku www.magazinantilopa.cz. Vaše osobní údaje zpracovává jako správce, tedy určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu se zpracováním budou pomáhat.

Pokud se na Správce budete chtít v průběhu zpracování svých osobních údajů obrátit, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu: [email protected].

3. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

V rámci provozu webu www.magazinantilopa.cz zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů a pro naplnění těchto účelů:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • fungování webových stránek
 • poskytování služeb, plnění smlouvy
 • vedení účetnictví
 • marketing a zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) nezbytně potřebujeme k poskytování služeb (zejména k zaslání objednaného elektronického dokumentu nebo jiného produktu).

Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Vaše osobní údaje (e-mail a případně jméno), informace o tom, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu, tj. zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 8 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Dále můžeme vaše osobní údaje na základě výslovného souhlasu využít pro pokročilý marketing. Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu například pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 8 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

4. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

5. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umějí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Facebook, Google, Seznam, MailChimp, WordPress, Pays.cz, Fakturoid, Toret.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme při výběru klást na tyto zpracovatele minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování osobních údajů, jako klademe sami na sebe.

6. Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v rámci Evropské unie, anebo v zemích zajišťujících odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

7. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: [email protected].

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Totéž učiníme, budete-li chtít uplatnit právo na přenositelnost (pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému).

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění či jinou změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete i rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V případě, že nás o to požádáte, vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností (např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem). V takovém případě tedy smažeme jen takové osobní údaje, k jejichž uchování nejsme vázáni zákonem.

8. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud o tomto podezření informujete nejprve nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

9. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud u nás provedete nákup, automaticky vás zařazujeme do našeho newsletteru. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám newsletter jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. Odběr novinek můžete zrušit také zasláním e-mailu na [email protected].

10. Mlčenlivost

Ujišťujeme vás, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří případně budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

11. Cookies

Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu [email protected]. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • Seznam.cz, a.s., Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10
 • Softmedia, Jan Vlasák, Klumparova 1276/10, 500 02, Hradec Králové

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

12. Další práva 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si vyžádat kopii
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud

13. Závěrečná ustanovení

Využíváním webu www.magazinantilopa.cz souhlasíte se způsobem zpracování osobních údajů i se způsobem nakládání s cookies soubory podle výše uvedeného.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 4. 2022.

Více k tématu