O Vánocích roste příležitost k domácímu násilí: Pomoc je možné zavolat i v noci, když agresor spí

Domácí násilí se pozná tak, že se jeden z partnerů nachází ve stavu určitého područí, a právě o Vánocích roste šance, že se situace zhorší. Pokud spolu během svátků partneři tráví veškerý čas, oběť nemá možnosti úniku a situace se může stát nesnesitelnou. Vyhledat pomoc může osobně nebo zavolat na linku pomoci. „Linka funguje v nepřetržitém provozu, oběť tedy může zavolat například v noci, kdy agresor spí,“ vysvětlila v rozhovoru pro Magazín Antilopa JUDr. Lucie Albrechtová z organizace Bílý kruh bezpečí.

Foto: Adobe Stock

Jaký druh domácího násilí je v Česku nejrozšířenější?

Nejčastěji se setkáváme s partnerským domácím násilím, ale také s násilím dospělých dětí vůči svým starým rodičům.

Jak poznáme, kdy jde jen o běžné partnerské konflikty, a kdy už jde o domácí násilí?

Existuje více typů domácího násilí, pro zjednodušení zde uvádíme rozdíl mezi „typickým“ domácím násilí v partnerském vztahu a partnerskými konflikty bez charakteru domácího násilí.

Klíčovým faktorem, který odlišuje domácí násilí od partnerských konfliktů, je nerovnováha moci ve vztahu, nevyrovnanost rolí. O domácím násilí hovoříme zejména tehdy, když se jeden z partnerů nachází ve stavu určitého područí. Je vystaven kontrole, urážkám, útokům, je omezován a nemá možnost spolurozhodovat o otázkách, které se týkají vztahu a často ani o vlastním životě.

Neznamená to samozřejmě, že obrana oběti vylučuje domácí násilí. O domácí násilí se jedná i v případě bránící se oběti, pokud je možné rozlišit, kdo je agresor –⁠ kdo „kontroluje“ a kdo se brání.

V případě běžných partnerských konfliktů naopak nelze snadno rozlišit, kdo útočí a kdo se brání, a žádný z partnerů se nenachází ani dočasně v „područí“ druhého. Do běžných partnerských konfliktů samozřejmě také nepatří ohrožování života a zdraví druhého partnera nebo sexuální násilí.

Násilník se snaží oběť izolovat

Který druh domácího násilí je nejhůře rozpoznatelný pro okolí a oběť samotnou?

Problém domácího násilí spočívá právě v tom, že se odehrává za zavřenými dveřmi. Agresor se navíc snaží oběť izolovat od jejího okolí a kontrolovat všechny její kontakty a veškerou komunikaci. Oběť je přesvědčována o tom, že vše je její vina a často se i stydí za to, co se doma děje. Pro okolí tedy často není snadné porozumět tomu, co prožívá.

Nejhůře rozpoznatelné je psychické násilí, které nezanechává viditelné stopy na těle. Obětí samotnou zůstává psychické násilí často dlouho neidentifikováno, protože žárlivost a snahu o kontrolu agresor na počátku vztahu vydává za velkou touhu trávit veškerý čas společně. Oběť často věří tomu, že partner ji tolik miluje, že s ní potřebuje být nepřetržitě v kontaktu a vědět, kde je a co dělá, když není s ním. Až časem si všimne, že ji partner zcela izoloval a postupně převzal kontrolu nad jejím životem.

Sexuální násilí bývá součástí domácího násilí, které zůstává zcela v utajení před okolím, o tomto tématu je pro oběti často těžké hovořit.

Jaké následky má domácí násilí na oběť a ostatní členy rodiny?

Jeden z nejzávažnějších následků domácího násilí pro oběť je snížení jejího sebevědomí a ztráta sociálních kontaktů. Narušení či dokonce přerušení vztahu s obětí je pak častým důsledkem domácího násilí, který velmi trápí členy její rodiny. Vnímají, že se oběti nedaří dobře, v mnoha případech ale nerozumí tomu, proč tomu tak je. Oběť s nimi totiž často přestane v důsledku nátlaku agresora komunikovat.

Dopad domácího násilí na děti je obrovský. Děti situaci vnímají, objevují se u nich psychické obtíže. Bohužel, existuje také značné riziko, že si nezdravé vztahové vzorce osvojí a v budoucnu přijmou ve svém partnerském vztahu roli buď agresora, nebo oběti.

O Vánocích je nemožné uniknout

Zhoršuje se situace ohledně domácího násilí o vánočních svátcích?

Vánoční svátky jsou obdobím, kdy jsou obvykle oba partneři nepřetržitě spolu. V těchto okamžicích nemá oběť možnost ani krátkodobého „úniku“ od tlaku, který na ni partner vyvíjí. Agresor má více příležitostí k uplatňování své převahy a situace se tak stává často nesnesitelnou.

V této chvíli se oběti častěji obrací na místa pomoci, například na telefonickou Linku pro oběti kriminality domácího násilí 116 006. K podobnému jevu došlo například také během karantény v souvislosti s pandemií.

Jak a kde mohou oběti domácího násilí vyhledat pomoc?

Oběti domácího násilí mohou kontaktovat bezplatnou telefonickou Linku pro oběti domácího násilí a kriminality 116 006. Linka je zcela anonymní, není tedy třeba se představovat a konzultantům se ani nezobrazuje telefonní číslo, z něhož je voláno.

Linka funguje v nepřetržitém provozu, oběť tedy může zavolat například v noci, kdy agresor spí. Právě tato možnost je klíčová v období Vánoc, nebo i v jiných obdobích, kdy agresor tráví s obětí veškerý čas.

Pokud oběť upřednostňuje osobní kontakt, může vyhledat například poradnu Bílého kruhu bezpečí, kde je možné bezplatně a diskrétně konzultovat celou situaci s právním poradcem a psychologem. Do poradny je možné přijít přímo, bez objednání. Jednotlivé pobočky pak nabízí i termíny k objednání, pokud oběti termíny bez objednání nevyhovují. Informace o jednotlivých poradnách jsou k dispozici na webu Bílého kruhu bezpečí.

Na pomoc obětem domácího násilí jsou specializována Intervenční centra, která se nachází v každém kraji v republice, a poskytnou oběti komplexní podporu v souvislosti s domácím násilím: www.domaci-nasili.cz.

Psychologickou podporu dětem, které žily v rodině s domácím násilím, pak poskytuje například Centrum Locika: www.centrumlocika.cz.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu