Jan Třinecký z Armády spásy: Lidem bez domova hrozí v zimě umrznutí i uhoření

Lidé končí na ulici z různých důvodů, často hrají roli dluhy, závislosti nebo rozpad vztahu. Armáda spásy nabízí lidem v nouzi síť podpůrných služeb, jejíž cílem je soběstačnost a přechod lidí do samostatného bydlení. Pomoci lidem bez domova ale může každý z nás. „Tím, že nebudeme lhostejní k lidem v nouzi, k lidem, kteří třeba nemají nikoho, kdo by jim pomohl,“ říká v rozhovoru pro Magazín Antilopa Jan Třinecký, metodik a analytik z Armády spásy.

Foto: Armáda spásy
Jan Třinecký, metodik z Armády spásy.

Z jakého důvodu se lidé nejčastěji ocitnou na ulici?

Důvody jsou různé. Někomu skončí pracovní smlouva spolu se smlouvou na ubytovně, nemá dovednosti získat si rychle jiné bydlení a nemá nikoho blízkého, kdo by mu pomohl. Svou roli často hrají dluhy, závislosti, rozpad vztahu a v neposlední řadě zdravotní stav člověka, a to fyzický, ale i psychický.

Co hrozí lidem bez domova v zimních měsících?

Riziko zdravotních komplikací, omrzlin, ale i umrznutí je pro ně reálné. Stejně tak je zde riziko uhoření.

Jaké služby Armáda spásy lidem v nouzi nabízí?

Nabízíme několik možností pomoci lidem, kteří se z různých příčin ocitli bez domova, v extrémní sociální situaci a nejsou schopni tuto situaci sami bez cizí pomoci řešit.

Naše pomoc těmto lidem se odehrává v několika vzájemně navazujících úrovních, které začínají „na ulici“ a v ideálním případě končí přechodem do samostatného bydlení.

Terénní práce je zaměřena na ty, kteří nenajdou cestu ani do základních nízkoprahových služeb. Jedná se o lidi, kteří žijí přímo na ulici nebo v nějakém provizorním bydlení. Naši terénní pracovníci jim nabízejí kontakt, pomoc při řešení některých složitých situací a také možnost přechodu do vyššího stupně služeb. Pracuje se často nejen s muži, ale i se ženami a také s mladými lidmi, kteří odešli z domova.

Nízkoprahové denní centrum (NDC) nabízí všem potřebným, kteří nemají kde bydlet, nebo mají nevyhovující podmínky, pomoc formou poradenství, nabídkou základní stravy, hygieny a ošacení. Lidé v nepříznivé situaci zde mohou pobývat během dne, mohou řešit své problémy nebo jen sbírat síly. V některých nízkoprahových denních centrech nabízíme nebo zprostředkováváme kontakt se zdravotnickým personálem.

Noclehárna je určena pro přespání těm, kteří nemají bydlení nebo je jejich bydlení nevyhovující. Do této služby přicházejí často lidé z nízkoprahového denního centra nebo přímo z ulice. Nabízíme přespání se základním hygienickým servisem, skromným stravováním a možnou výměnou prádla. V rámci poradenství pak zaměstnanci nabízejí možnost využití jiných sociálních služeb. Noclehárny se poskytují jednotlivcům, tedy mužům i ženám. V zimním období se dle potřeby navyšuje kapacita nocleháren v takzvaném prostoru pro „volnou židli“, kde mohou ti, kteří nenašli prostor v jiných službách, nouzově přespat v teple.

Azylový dům nabízí možnost nepřetržité služby pro muže, ženy, pro matky nebo rodiny s dětmi. Opět jsou zde ti, kteří nemají kde bydlet, ať už ztratili bydlení z důvodu dluhů, rodinné krize nebo jiných závažných příčin. Azylový dům poskytuje komplex služeb, kde je například prostor pro přípravu jídla, samozřejmě možnost ubytování, pomoc při jednání na úřadech a podobně. Speciální aktivizační programy jsou povinné pro uživatele azylových domů a pomáhají nejen v oblasti hledání zaměstnání, ale i v rozvoji pracovních dovedností.

Možnost ukrytí před mrazem.Foto: Armáda spásy

Kolik lidí nabízené služby využívá a o které mají lidé bez domova největší zájem? 

V roce 2023 využilo našich služeb k dnešnímu dni 12 801 klientů. Největší zájem je o azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra. Ale určitě i o terénní a další služby.

Návrat do běžného života

Cílem vašeho projektu je navrátit člověka zpět do běžného života a dostat ho do bodu, kdy již žádnou Nocleženku nepotřebuje a je zcela soběstačný. Daří se vám to? Pokud ano, u jakého množství klientů?

Jsme rádi za každého jednotlivce, kterému se to s naší podporou podaří. Nedokážeme je ale přesně spočítat, jedná se zpravidla o běh na dlouhou trať. Máme ale zadokumentovány příběhy lidí, kteří to zvládli. Takové příběhy jsou potom pro nás motorem i inspirací k další práci.

Jak mohou lidem bez domova pomoci jednotlivci?

Možností pomoci je více. Můžeme být nápomocni i ve svém okolí. Tím, že nebudeme lhostejní k lidem v nouzi, k lidem, kteří třeba nemají nikoho, kdo by jim pomohl. Od ztráty rodiny, práce či bydlení je často blízko k životu na okraji společnosti. Podpořit je můžete i nákupem na  www.noclezenka.cz.

Chtějí Češi pomáhat? Zapojují se do charitativních sbírek?

Určitě ano! Tam, kde jsou přesvědčeni o smysluplnosti, tam pomáhají a rádi.

Pomoc lidem v nouzi.Foto: Armáda spásy

JAK POMOCI ČLOVĚKU BEZ DOMOVA NA ULICI

  • Oslovte ho – pokud vidíte na ulici sedět nebo ležet člověka bez domova, zeptejte se ho, zda je v pořádku a jestli se orientuje. Pokud by však mohla být situace pro vás nebezpečná, volejte odbornou pomoc.
  • Volejte záchranku – pokud je daná osoba ve špatném zdravotním stavu, nevnímá, nemůže mluvit či chodit.
  • Nabídněte pomoc – pokud s vámi daná osoba komunikuje, zeptejte se, zda nepotřebuje jídlo, ošacení či teplý nealkoholický nápoj.
  • Kontaktujte terénní sociální pracovníky – a to i v případě, že s vámi člověk bez domova nechce mluvit a pomoc odmítá. Armáda spásy, či podobné organizace, které zajišťují terénní program, mají zkušenost, jak s lidmi bez domova komunikovat a nabídnou jim okamžitou pomoc.

Foto: Armáda Spásy

Více k tématu